Lokalizacja google maps panoramy: Poniżej szczytu LuboniaWspółrzędne geograficzne panoramy


49°39'06.86'' N   19°59'37.17'' E

Copyright(C) Marcin Rejdych http://galeria-zdjec.pl
xxxxxx
wiadomość