Lokalizacja google maps panoramy: Tatry - Świnicka PrzełęczWspółrzędne geograficzne panoramy


49°13'10.62'' N   20°00'53.49'' E

Copyright(C) Marcin Rejdych http://galeria-zdjec.pl
xxxxxx
wiadomość