Lokalizacja google maps panoramy: MyślachowiceWspółrzędne geograficzne panoramy


50°11'30.65'' N   19°28'35.81'' E

Copyright(C) Marcin Rejdych http://galeria-zdjec.pl
xxxxxx
wiadomość